Przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ściekowa oraz deszczowa
Przepompownie ścieków
Przepompownie wód deszczowych
Separatory substancji ropopochodnych

facebook twitter google

Sygnalizatory


System monitorowania zbiorników "ALERT" został zaprojektowany do kontroli poziomu cieczy oraz ostrzegania o możliwości przepełnienia zbiorników. W zbiornikach z cieczami przewodzącymi takimi jak: woda, roztwory wodne, ścieki itp. stosuje się sondy dwuelektrodowe, które w momencie kontaktu z cieczą powodują uruchomienie alarmu. W przypadku cieczy nie przewodzących można stosować pływaki.

Systemy minitorowania cieczy szczególnie zalecamy i montujemy w szambach i przydomowych przepompowniach ścieków jako system alarmujący w przypadku awarii pompy.

Zalety systemu:

  • niezawodność
  • bezobsługowość - nie wymaga konserwacji, wymiany baterii itp.,
  • łatwość montażu,
  • czytelny panel,
  • sygnalizacja akustyczna i świetlna

Obecnie w sprzedaży posiadamy dwa modele sygnalizatorów

1. model GM-S II - wersja podstawowa  w cenie brutto   299,00 zł   
funkcje: sygnalizacja świetlna i dźwiękowa poziomu alarmowego, możliwością wyprowadzenia przewodu sterującego (sygnał masy)

2.  model GSM III z powiadomieniem SMS w cenie brutto   695,00 zł  
funkcje: jak w modelu GM-S II, dodatkowo możliwość wysłania powiadomienia SMS do 8 różnych  abonentów oraz 7  wejść mogących  monitorować stan alarmowy innych systemów i urządzeń.

Sygnalizatory do szamb i przepompowni ścieków