Przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ściekowa oraz deszczowa
Przepompownie ścieków
Przepompownie wód deszczowych
Separatory substancji ropopochodnych

facebook twitter google

Tunelowe oczyszczalnie


Tunelowe oczyszczalnie to oczyszczalnie gdzie system rur drenarskich wraz z kruszywem zastępuje poletko drenażowe na tunelach. Technologia drenażowa w oparciu o tunele podobnie jak standardowy drenaż oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenażu tunelowym.
Tunele drenarskie są przeznaczone do rozsączania i filtracji ścieków wstępnie oczyszczonych w osadnikach gnilnych lub po innych oczyszczalniach przydomowych np. SBR, hybrydowe.

Mocna i zwarta konstrukcja oraz niewielkie gabaryty zapewniają dużą wytrzymałość na nacisk, pojemność magazynowania oraz dużą skuteczność oczyszczania ścieków. Metoda filtracji przy użyciu tuneli pozwala na równomierne rozprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących ze wstępnego oczyszczania, ich doczyszczanie tlenowe przed infiltracją do gleby. Gleba poniżej tuneli dopełnia oczyszczania.

Tunel drenarski nie tylko zastępuje tradycyjną warstwę rozsączania ze żwiru, ale zapewnia kilkukrotnie większą powierzchnię i pojemność magazynowania. Specyficzna konstrukcja przyczynia się do tego że warstwa flory bakteryjnej ma zawsze zapewniony dostęp do tlenu, nawet kiedy następuje spiętrzenie ścieków.

Tego typu rozwiązanie polecane jest dla gruntów kategorii A oraz B, przy gruntach kategorii C wymagana ilość tuneli znacząco zwiększa koszty montażu. Tunele polecane są również dla rozsączania ścieków pochodzących z oczyszczalni biologicznych lub deszczówki dzięki mozliwości przyjęcia jednorazowo dużej ilośc wody.

Tunelowe oczyszczalnie