Przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ściekowa oraz deszczowa
Przepompownie ścieków
Przepompownie wód deszczowych
Separatory substancji ropopochodnych

facebook twitter google

Biopreparaty


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU SPRAWDZONYCH PRZEZ NAS NA WIELU OCZYSZCZALNIACH BIOPREPARATÓW FIRMY ECOLOGIS I WELL BAK

ECOLOGIS biologiczne wspomaganie 1000 G - CENA 85 zŁ. - wystarcza na 12 m-c

PREPARAT ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA OCZYSZCZALNI FIRMĘ EURO-PLAST

P R E P A R A T nadaje się zarówno do drenażowych, tunelowych oczyszczalni jak i hybrydowych

Biologiczny proces oczyszczania może zostać zostać poważnie zakłócony przez użycie produktów chemicznych, wysoką temperaturę lub nagły wzrost liczby użytkowników. Związane z tym problemy usuwa biologiczne wspomaganie oczyszczania osadników ECOLOGIS. Stanowi ono jedyną w swoim rodzaju mikroorganizmów, minerałów, i składników odżywczych, zapewniającą prawidłowy rozkład nieczystości stałych i ścieków szarych w przydomowych oczyszczalniach i i nnych zbiornikach na ścieki. Preparat usuwa nieprzyjemne zapachy, aktywuje i wspomaga działanie flory bakteryjnej, poprawia komfort użytkowania.

DAWKOWANIE

  • do 3 m3 (do 4 osób) 80 g ( 1 miarka) - początek lub udrażnianie zbiorników 160 g (2 miarki)
  • od 4 do 6 m3 (do 7 osób) 160 g (2 miarki) - początek lub udrażnianie zbiorników 320 g (4 miarki)

WELL BAK 250 G- CENA 22 zł - wystarcza na 12 m-c

B I O P R E P A R A T szczególnie zalecany  do przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb

P R E P A R A T nadaje się zarówno do drenażowych oczyszczalni jak i hybrydowych

Well Bak jest to suchy biopreparat o bardzo dużej wydajności. Preparat stosuje się do biodestrukcji i utylizacji zanieczyszczeń w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz do przetwarzania szamba. Do produkcji preparatu używa się bakterii B. Subtilis i B. Licheniformis hodowanych z dodatkiem składników odżywczych i minerałów. Późniejsze suszenie w szczególnych warunkach przyczynia się do długotrwałego zachowania żywotności mikroorganizmów. Produkt zgodny z wymaganiami TU U 20.1-32336363-001:2013.

DZIAŁANIE

Pod wpływem złożonego kompleksu mikroorganizmów i enzymów odbywa się przyspieszona naturalna neutralizacja zanieczyszczeń w ściekach, szambach, zbiornikach gnojowicy. Po wprowadzeniu do toalety, szamba lub zbiornika z gnojowicą biopreparat Well Bak przetwarza nieczystości na wodę, dwutlenek węgla i lekki osad. Największą skuteczność działania biopreparatu uzyskuje się przy temperaturze otoczenia od +4°C do +30°C. Dla skutecznego działania biopreparatu w pomieszczeniu lub zbiorniku należy zorganizować stały dopływ powietrza. Dzięki regularnemu stosowaniu biopreparatu Well Bak: — zmniejsza się częstotliwość wypompowywania nieczystości — znika nieprzyjemny zapach.

OBLICZANIE WYMAGANEJ DAWKI

Dawka początkowa wynosi 20g lub 2 miarki na każde 1,5 m3 objętości ścieków Co miesiąc 10g lub 1 miarka na każdy 1,5 m3 objętości ścieków. Jedna miarka zawiera - 10g biopreparatu Well Bak. Przy standardowym zbiorniku 2000l co m-c 15 g preparatu - półtora miarki.