Przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ściekowa oraz deszczowa
Przepompownie ścieków
Przepompownie wód deszczowych
Separatory substancji ropopochodnych

facebook twitter google

Przepompownie


Oferujemy profesjonalny montaż przepompowni wód deszczowych, ścieków bytowo - gospodarczych, ścieków przemysłowych.

Przepompownie ścieków (bądź wód deszczowych) to kompletne urządzenia zbiornikowo-tłoczne wyposażone w instalację i odpowiednio dobrane pompy oraz system sterowania ich pracą. Przeznaczeniem przepompowni jest transport ścieków przemysłowych, komunalnych, wód drenażowych i innych na większe odległości lub na wyższy poziom (np. do innego zbiornika). Najczęściej zanieczyszczenia pochodzące z jednego lub kilku gospodarstw spływają bezpośrednio do zbiornika przepompowni a stamtąd przy użyciu pomp zatapialnych tłoczone są odpowiednim obwodem do studni zbiorczej na głównym kolektorze kanalizacyjnym lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy następujące rodzaje przepompowni: sieciowe, przydomowe, komunalne, przemysłowe, strefowe lub pracujące w układzie technologicznym oczyszczalni ścieków.

Obudowę pompowni stanowi szczelna komora z dnem, pokrywą i włazem odpowiednim do terenu posadowienia. Wybór materiału zbiornika zależy od jego wielkości, warunków gruntowych oraz preferencji Zamawiającego.

Dodatkowo zbiornik może być wyposażony w pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie to zapewnia w razie konieczności łatwy dostęp do pomp i armatury.

Układ tłoczenia może być wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialne połączone z instalacją tłoczną za pomocą kolan sprzęgających. Pompy montowane są przez zsunięcie ich na łańcuchu po prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie połączenia pompy z kolanem sprzęgającym następuje samoczynnie, dzięki specjalnie skonstruowanemu zaczepowi pompy. Kolano stopowe i prowadnice zamontowane są w zbiorniku na stałe, natomiast pompa jest elementem ruchomym.

Oferujemy i montujemy:

  • przepompownie wód deszczowych
  • indywidulane przepompownie ścieków bytowo - gospodarczych
  • przepompownie ścieków przemyłowych
  • studnie rozprężne

Zapraszamy do kontaktu

Przepompownie, studnie rozprężne