Przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ściekowa oraz deszczowa
Przepompownie ścieków
Przepompownie wód deszczowych
Separatory substancji ropopochodnych

facebook twitter google

Hybrydowe oczyszczalnie


Różnica między hybrydową oczyszczalnią EUROMATIC, a oczyszczalniami ekologicznymi z drenażem rozsączającym jest ogromna. Przede wszystkim oczyszczalnie hybrydowe są bardziej przyjazne dla lokalnego środowiska, cały proces oczyszczania zachodzi w jednym szczelnym zbiorniku, a na odpływie z tej oczyszczalni uzyskiwana jest woda pościekowa (w drugiej klasie wody). Przy oczyszczalniach ekologicznych z osadnika wypływa ściek zaledwie podczyszczony w 60% i oczyszcza się dopiero w porowatym gruncie. Jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków ceny są zróżnicowane w zależności od zastosowanej technologii. Oczyszczalnie hybrydowe EUROMATIC należą do tych z najwyższej półki, dlatego ich cena jest wyższa od przestarzałych technologicznie układów złożonych z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. Inwestując w EUROMATIC, mogą być Państwo pewni, że gleba i wody gruntowe w obrębie Państwa działki pozostaną naturalnie czyste.

Systemy hybrydowe obecnie uznawane są za jedną z najbardziej skutecznych technologii oczyszczania ścieków, a przy tym mało wrażliwych na niekorzystne warunki pracy. Systemy takie są dużo bardziej odporne na przeciążenia hydrauliczne, zmienne ilości dopływających ścieków i mogą przyjąć większy ładunek zanieczyszczeń niż system klasyczny (z osadem czynnym), ze względu na możliwość zgromadzenia większej ilości biomasy w dwóch postaciach. Są również odporne na okresowe braki prądu, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków.

Hybrydowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, na każde warunki gruntowo-wodne. Oczyszczalnie EUROMATIC to mechaniczno-biologiczne, hybrydowe oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego. Monolityczny zbiornik łączy w sobie dwa procesy oczyszczania ścieków: beztlenowe realizowane w osadniku i tlenowe realizowane w bioreaktorze na złożu biologicznym. Dzięki zastosowaniu technologii hybrydowej oczyszczalnie osiągają wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.

System charakteryzuje się odpornością na okresy urlopowe, krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz retencją własną. Poprzez zastosowanie zaawansowanej automatyki (sterownik PLC marki SIEMENS) gwarantowany jest wysoki komfort użytkowania. Dzięki zintegrowanemu osadnikowi wstępnemu z bioreaktorem, system wymaga niewielkiej powierzchni montażu. Zastosowanie sekwencyjnego dozowania ścieków w oczyszczalni hybrydowej EUROMATIC uodpornia ją na zrzuty udarowe, zapewniając stabilną pracę systemu.

Oczyszczalnie produkowane są zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1 oraz posiadają oznakowanie CE.

EURO-MATIC to TECHNOLOGIA OSADU CZYNNEGO I ZŁOŻA BIOLOGICZNEGO W JEDNYM ZBIORNIKU

Hybrydowe oczyszczalnie